Laboratoriet har åpnet mellom kl. 08.30-12.00 og 13.00-15.00.