Den siste tiden har en del av dere sikkert sett dr. Wilhelmsen her hos oss igjen. Vi har vært så heldig at han har sagt ja til å vikariere litt for dr. Hopsnes noen dager i mnd ut okotober 2019.

Fra og med 1 november vil dr. Reitan være tilbake som vikar i 50 % stilling.