1 Mai overtok dr. Solveig Hopsnes praksisen til dr. Wilhelmsen.

Alle pasienten blir automatisk overført til hennes liste.

Dere har alle mottatt et brev fra Helfo om dette, i dette brevet var det oppgitt feil telefonnummer.

Besøksadresse og telefonnummer vil fortsatt være det samme som tidligere:

Kryddergården legekontor

Hans tanks gate 8

5008 Bergen Tlf.: 55 31 07 95